Q3-quarterly statement 2021

4 November 2021, Austria